Äldreboende

Äldreboende

Vi erbjuder vårdboenden med olika inriktning. Här finns demens-, omvårdnads- och korttidsplatser i och nära Uppsala, alla med sin egen karaktär.

Personliga behov i fokus

Vi ger stöd, omsorg och vård dygnet runt och lägger stor vikt vid att dina önskemål och behov ska stå i centrum.

Inom våra vårdboenden arbetar vi mycket med utevistelse, trivsamma måltider och olika former av träning för att öka trivseln och den sociala samvaron. På flera boenden finns äldrepedagoger med specialutbildning kring äldres hälsa och sociala liv.

Som stor och attraktiv arbetsgivare har vi kompetent och erfaren personal och vårt arbete styrs av ett genuint intresse för människor.

Vad vi kan erbjuda

Vi bedriver bland annat:

 

Kvalitetscertifierad verksamhetsysselsättning

Logotyp för Kvalitets- och miljöcertifieringUppsala kommuns egenregi inom vård och omsorg är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Syftet med certifieringen är att du ska veta att du får bästa möjliga vård och omsorg när du vänder dig till oss.

 

Broschyr om våra äldreboenden

I vår broschyr "Bo med vård och omsorg" kan du läsa en sammanfattning av informationen om våra äldreboenden.  

2 januari 2017