Anhörigstöd

Egentidsstöd

Har du svårt lämna den du stödjer? Om du bor tillsammans med den du hjälper och inte har regelbunden hemtjänst har ni möjlighet att få egentidsstöd.

Egentidsstöd innebär att våra anhörigstödjare är sällskap till din närstående i grupp eller hemma hos er. Då kan du göra det du vill men som du inte har möjlighet till annars, till exempel att uträtta ärenden, ta en fika på ett café, träffa vänner eller bara vila.

Kontinuitet och förtroende

Egentidsstödet planeras tillsammans med en anhörigkonsulent eller demensvårdskonsulent. Vi strävar efter kontinuitet i vårt arbete och låter dig och din närstående lära känna en eller två anhörigstödjare som kommer hem till er och som ni har förtroende för.

Anhörigstödjaren kan bland annat:

  • följa med din närstående på promenader
  • följa med din närstående på olika aktiviteter utanför hemmet
  • finnas som sällskap i hemmet.

Egentidsstödet finns även som gruppverksamhet.

Kriterier

Din närstående kan ha biståndsbeslut om serviceinsatser såsom mattjänst, städning och inköp, och beslut om dusch någon gång per vecka utan att egentidsstödet påverkas.

Om din närstående har biståndsbeslut om korttidsvård/växelvård reduceras egentidsstödet med 6 timmar per vecka. Anhörigstödjare kan finnas med som stöd vid introduktion till korttidsvård/växelvård.

Avslut av egentidsstöd

Egentidsstödet avslutas vid:

  • beslut om regelbunden insats från hemtjänst
  • beslut om dagverksamhet.

Anhörigstödjare kan dock finnas med som stöd vid introduktion för både hemtjänst och dagverksamhet.

Utskrift av Informationsblad för Egentidsstöd som pdf finns här.

Kontakta oss

Anhörigcentrum
S:t Persgatan 10 A, S:t Per Gallerian
753 20  Uppsala
21 september 2015