Öppenvård

Måltidsstöd för vuxna med ätstörning

Måltidsstöd är ett projekt som riktar sig till vuxna med ätstörning. Vi ger stöd efter behandling vid Ätstörningsenheten och hjälper dig att komma vidare i vardagen.

Hjälp efter din behandlingStöd vid måltid

Vi arbetar i nära samarbete med Region Uppsala och träffar dig i slutskedet av din behandling för att knyta kontakt och vara ett stöd när du skrivs ut från Ätstörningsenheten. Tillsammans med dig lägger vi upp stödet, utifrån beslutet från din biståndshandläggare.

Måltidsstöd året runt

Du kan få stöd året runt, utan sommaruppehåll. All vår personal är specialutbildad inom området och får handledning genom Akademiska sjukhuset.

Vår uppgift är att arbeta med det friska och vara länken tillbaka till vardagen, från behandling inom vården tillbaka till ett naturligt förhållande till mat och måltider.

Stöd vid måltider

Vår lokal ligger på S:t Persgatan 21, centralt i Uppsala och med egen ingång till oss. Här finns ett kök där du kan värma mat och ett enskilt matrum där du kan äta i lugn och ro. Du har möjlighet att följa med till oss ett par gånger innan utskrivning och bekanta dig med miljön.

Du tar med din egen matlåda eller köper en färdig matlåda hos oss och vi finns med som stöd under hela måltiden. Vi kan även hjälpa till att göra matlådor hemma hos dig, och ge tips och stöd vid matinköp.

Café med aktiviteter

I husets bottenplan finns café och ibland ordnas musik eller andra aktiviteter. Knyt fler sociala kontakter, fika och delta gärna i någon studiecirkel kring musik, skrivande eller andra intressen du har.

Miljön är avspänd och öppen, utan krav på umgänge om man inte vill.

Kontakta oss

S:t Persgatan 21
753 20 Uppsala

Verksamhetschef
Annicka Dahlberg
25 oktober 2016