Rehabilitering

Rehabilitering kan vara aktuellt för dig som är sjuk eller har skadat dig. Du kan få rehabilitering i hemmet genom vår Hemvård eller på Svartbäcksgården, vår enhet för korttidsvård med rehabilitering.

Rehabilitering i hemmet

Du kanske behöver träning efter en operation eller för att hålla kroppen igång mot krämpor och stelhet. Om din vardag inte fungerar för att kroppen säger ifrån kan du få hjälp genom arbetsterapeut och sjukgymnast eller fysioterapeut som är knutna till vår hemvård. Vi kan ge råd om trappträning, sittgympa och andra aktiviteter som passar just dina förutsättningar. Rehabiliteringen genomförs utifrån det beslut du får från kommunens handläggare.

Hjälp att anpassa ditt hem

Du kanske kan klara dina vardagssysslor igen om en besvärlig tröskel tas bort eller du får ett handtag i duschen? Det finns flera stöd och tips som ökar säkerheten hemma. Kontakta arbetsterapeuten eller fysioterapeuten på vår enhet närmast dig så besöker de dig eller ger tips vart du kan vända dig.

Läs mer om rehabilitering genom vår Hemvård.

Korttidsvård med rehabilitering

Svartbäcksgårdens korttidsvård med rehabilitering erbjuder träning under en kortare period t.ex. efter en sjukhusvistelse. Fokus ligger på träning utifrån ditt beslut från kommunens biståndshandläggare.

Vi arbetar i team med träningsprogram som är anpassade efter dina förutsättningar. I teamet ingår sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Träning kan ske i träningslokal, i utegård och i träningskök. Utifrån remiss kan vårdhund ingå i rehabiliteringsprocessen.

Läs mer om Svartbäcksgården.

29 februari 2016