Socialt stöd

Trappan

Barn och ungdomar mellan 7-20 år med föräldrar som har alkohol/drogproblem, psykisk ohälsa eller har separerat, erbjuds att delta i gruppverksamhet på Trappan.

Trappan erbjuder även enskilda krissamtal för barn 5-20 år barn som upplevt våld i familjen.
För föräldrar med barn som deltar i Trappans verksamhet finns kurser i positivt föräldraskap.

Vi arbetar under sekretess och all kontakt med oss är kostnadsfri.