Ett glatt kvinnoansikte och ett glatt mansansikte. Foto: Anhörigcentrum

Demensvårdsstöd

Demensvårdsstöd innebär stöd till personer med demenssjukdom och till dess anhöriga. Det finns möjlighet till kostnadsfri information, rådgivning och stödsamtal som kan underlätta vardagen.

I Uppsala kommun bedrivs demensvårdsstöd och anhörigstöd av Anhörigcentrum. Läs mer under Anhörigstöd och Anhörigcentrum.

25 januari 2016