Daglig verksamhet

Ambi

Arbete byggt på självbestämmande för ökad delaktighet och självständighet

Det här arbetar vi med:

A – Aktivitet, Med individuellt anpassade aktiviteter i fokus.

M – Motivation, att motivera, skapa trygghet och göra skillnad.

B – Brukarfokus, Öka individens delaktighet och självständighet, hitta brukarmotivation och ge dom bästa tänkbara förutsättning för att lyckas och utvecklas.

I – IBIC – individens behov i centrum. vi ser den enskilda individens intressen och behov

På AMBI jobbar vi med individens behov i centrum. Personal med lång erfarenhet och även utbildad stödpedagog i verksamheten.

Med hjälp av bildstöd och aktiviteter utifrån individens behov och förutsättningar, har vi som målsättning att individen motiveras, utmanas, utvecklas och lyckas.

Vi vill skapa en trygg vardag med struktur och tydlighet.

Exempel på aktiviteter vi gör är tex utflykter/bilturer, tömma soptunnor, gemensamma sång/fika stunder, Lusthuset, bakning/hushållsaktiviteter.

Arbetstider:

Måndag-fredag 7.30-15.30, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats:

Vi har en egen villa därvi har en trädgård och uteplats med grillmöjligheter.

Adress: Hugesväg 7, Uppsala

Telefon: 018-727 70 90, 018-726 09 89

Uppdaterad: