Daglig verksamhet

Arkiveringen

Hjälp till att bevara Uppsalas historia!

Det här arbetar vi med

Arkiveringen är en arbetsplats som passar dig med funktionsskillnad inom autismspektrat. Här är du med och bidrar till att Uppsalas historia bevaras. Vi scannar artiklar och fotografier på uppdrag åt Landstingsarkivet i Uppsala län och Uppsala Stadsarkiv.

Vi som jobbar här

Arbetsgruppen består av cirka 15 arbetstagare men du kan välja att arbeta avskilt i ditt eget tempo. Arbetsuppgifterna är tydliga och miljön lugn, utan krav på socialt samspel. Du deltar helt enkelt på dina egna villkor. Din arbetshandledare finns alltid på plats för att hjälpa dig i ditt arbete.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Våra lokaler är anpassade efter våra behov och det finns möjlighet till enskild arbetsplats. Du kan fika och äta din lunch i Arkiveringens lunchrum på de tider som passar dig.

Adress: Kungsängsvägen 20, Uppsala

Telefon: 018-727 21 22

Faktablad

Ladda ner informationen om Arkiveringen. (PDF, 188 KB)

Uppdaterad: