Daglig verksamhet

Ge makten vidare 2.0

Arbeta för att öka brukarinflytande och egenmakt utifrån LSS-frågor. Vi har makten över våra liv!

Det här arbetar vi med

Ge makten vidare 2.0 vänder sig till dig med intresse för att arbeta med frågor inom LSS.

Individuellt eller i grupp fördjupar vi oss i ämnen och skaffar oss kunskap och förståelse för beslut. Vi arbetar också, på uppdrag, med att stötta och informera kollegor, intresseföreningar och olika samhällsfunktioner om vad vi själva eller andra har för kunskap och erfarenheter i olika frågor.

Stort fokus ligger på medbestämmande, delaktighet och inflytande i gruppen. 

Vi som arbetar här har de hjälpmedel vi behöver för att göra vårt arbete. Våra arbetshandledare finns för att ge oss stöd.

Arbetstider

Måndag–fredag 7.30–16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Vi äter och fikar tillsammans på arbetsplatsen. Här har du möjlighet att värma din matlåda. 

Adress: Knivstagatan 10B, Uppsala

Telefon: 018-727 58 70

E-post: GeMaktenVidare2.0@uppsala.se, funkiscentralen@gmail.com  

Uppdaterad: