Daglig verksamhet

Hjärnvägen

Dator, foto eller prata om dagens händelser!

Det här arbetar vi med

Hjärnvägen riktar sig till dig som har en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Här är det arbetsgruppens intressen som styr vad vi ägnar dagen åt. Vi kanske jobbar vid dator, fotograferar eller besöker ett museum. Kanske vill du helst fika och umgås tillsammans och prata om dags-aktuella ämnen. Våra arbetshandledare ger uppmuntran och stöd att klara nya utmaningar, enskilt eller i grupp.

Vi som jobbar här

Vi arbetar i en grupp med cirka 8-12 arbetstagare och med arbetshand-ledare som stöd.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbets-tiden. Ofta väljer arbetstagarna att komma på för- eller eftermiddagen.

Vår arbetsplats

Adress: Knivstagatan 8, Uppsala

Telefon: 018- 727 71 37

E-post: hjarnvagen@uppsala.se

Faktablad

Ladda ner informationen om Hjärnvägen. (PDF, 198 KB)

Uppdaterad: