Daglig verksamhet

Nova

Skriv och var med och skapa en lättläst tidning!

Det här arbetar vi med

Novamagasinet  är en oberoende och personlig tidning som hela tiden växer. Den skapas av arbetstagarna som i sitt arbete själva växer och utvecklas. Novamagasinet utkommer elva gånger per år och riktar sig till alla. Alla på redaktionen bidrar med egna idéer och tillsammans bestämmer vi innehållet i tidningen. Du kan också välja att arbeta med egna projekt som bidrar till din personliga utveckling. Det yttersta syftet med skrivandet är att ge ökad självkänsla och självständighet.

Vår redaktion har alla tillgång till dator, hjälpmedel efter behov och egen arbetsplats. Här finns arbetshandledare hela tiden som stöd.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 7.30-15.30, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Vi har en stor och handikappanpassad lokal med takliftar. Vi äter och fikar tillsammans på arbetsplatsen där du har möjlighet att värma din matlåda. 

Adress: Knivstagatan 10A, Uppsala

Telefon: 018-727 71 11

E-post till tidningen: nova@uppsala.se

Följ oss gärna på vår Pod

 

Uppdaterad: