Daglig verksamhet

OrdBild

Skapa bildstöd som hjälper människor i vardagen!

Det här arbetar vi med

På OrdBild arbetar du med bildstöd, ett hjälpmedel för tänkandet. Det kan vara bilder för att komma ihåg eller planera tid. Det kan  vara scheman, bildrecept eller enkla almanackor. Vi får in många beställningar och gör i ordning varje produkt som kunden vill ha dem.

Vi tar också emot studiebesök för att sprida kunskap om bildstöd. Ibland åker vi på mässor och utställningar och visar upp våra produkter.

När vi tillverkar bildstöden använder vi bland annat:

  • Dator, där vi tar fram bilder med hjälp av enkla instruktioner
  • Plastmaskin, där vi plastar in bilderna
  • Skärmaskin, där vi skär ut bilderna
  • Spiralbindning, när vi spiralbinder till exempel almanackor

Vi arbetar med stöd av arbetshandledare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Arbetsplatsen är rymlig, med gott om plats för oss och våra arbetsredskap.

Adress: Knivstagatan 10B, Uppsala

Telefon: 018–727 71 43

Webbplats: ordbild.uppsala.se

Uppdaterad: