Daglig verksamhet

Solen

Gör något bra för miljön och lär dig mer om världen!

Det här arbetar vi med

På Solen kan du arbeta med kroppen men även öka dina kunskaper om världen. Vi hjälper till med att sortera plast, papper, kartong och annat avfall för återvinning. Vi kör också post, både inom Daglig verksamhet och hos andra organisationer, och fruktleverenser åt ett företag som levererar frukt runt om i Uppsala.

Vi utvecklar våra kunskaper och tankar genom att läsa, skriva och räkna med hjälp av dator. Ibland går vi ut tillsammans och äter på restaurang. Vi jobbar för att ta vara på varje individs egna intressen och egna ideér. Delaktighet, kamratskap och samhörighet är något vi pratar om och arbetar runt.

Vi som jobbar här

Vi är cirka 5-6 arbetstagare som arbetar med stöd av arbetshandledare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden. Omkring kl. 11.30 äter vi gemensam lunch.

Vår arbetsplats

I huset finns det även andra grupper inom Daglig verksamhet. 

Adress: Kungsängsvägen 10, Uppsala

Telefon: 018-727 82 99

Faktablad

Ladda ner informationen om Solen. (PDF, 169 KB)

Uppdaterad: