Daglig verksamhet

Sportgruppen

Måla och lyssna på musik!

Det här arbetar vi med

I Sportgruppen tar vi ofta promenader i Stabbyskogen, som har stigar och grillplatser anpassade för rullstolsburna. Vi bakar, målar, musicerar och gymnastiserar tillsammans med andra grupper inom daglig verksamhet. Vi åker på utflykter i vår buss och besöker ofta Lusthuset, ett upplevelsecentrum där du kan utforska olika sinnesrum. Men du kan också bara vara i en lugn miljö, lite för dig själv eller i gott sällskap.

Vi arbetar aktivt med pictogrambilder, samtalsmatta, Flexiboard, modellinlärning och tecken som stöd. Ett mål är att du ska kunna uttrycka olika val med ord eller tecken och kunna välja själv. Vi använder Sherborne-övningar för rörelse, kommunikation, samspel, lärande kring kropps- och rumsuppfattning, avslappning och tillit.

Vi som jobbar här

Vi är en mindre arbetsplats med cirka 3-6  arbetstagare, som arbetar med stöd av arbetshandledare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 07.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Vår närmiljö är lummig och grön med intressanta kulturlämningar och skogens djur.

Adress: Stabby backe, Uppsala

Telefon: 018-727 70 76

Faktablad

Ladda ner informationen om Sportgruppen. (PDF, 285 KB)

Uppdaterad: