Daglig verksamhet

Team Höganäs

Ge taktil massage till äldre!

Det här arbetar vi med

Team Höganäs arbetar tillsammans med övrig personal på Höganäs vårdboende. Vi hjälper till med många aktiviteter för de boende och samarbetar med Höganäs äldrepedagog. 

Exempel på arbetsuppgifter:

  • hjälpa till med aktiviteter för de boende, till exempel bingo
  • ta promenader med boende
  • torka bord och hålla snyggt i konferensrum och personalmatsal
  • hjälpa övrig personal på de olika enheterna
  • ge taktil massage till de äldre

Vi som jobbar här

Vi är cirka 4-7 arbetstagare som arbetar med stöd av arbetshandledare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vi äter och fikar i personalmatsalen där du kan värma din egen matlåda i mikrovågsugn.

Vår arbetsplats

Adress: Höganäs vårdboende, Torkelsgatan 42, Uppsala

Telefon: 018-727 73 07

Uppdaterad: