Daglig verksamhet

Teater Blanca

Var med och skapa musikteater

Det här arbetar vi med

På Teater Blanca gör vi musikteaterföreställningar för allmänheten i Uppsala. Vi lär oss att spela teater och vara med i en grupp med stor gemenskap.

Vi får möjlighet att utveckla vår skapande förmåga.

Här gör vi egna versioner av välkända pjäser. Alla bidrar på sitt sätt att göra pjäsen till Teater Blancas egen version.

Det här är en plats för alla som vill spela teater.

Arbetshandledare, musikalisk och konstnärlig ledare arbetar fram föreställningar tillsammans med skådespelarna på plats.

Arbetstider

Måndag-fredag 07.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden. 

Vår arbetsplats

Adress: Österplan 1, Uppsala 

Telefon: 018-727 22 04

E-post: teater.blanca@uppsala.se

Webbplats: teaterblanca.uppsala.se

Följ oss gärna på Facebook, Instagram, YouTube

 

Uppdaterad: