Daglig verksamhet

Tellus

Musik, pyssel och utflykter!

Det här arbetar vi med

På Tellus är musikstunden varje vecka mycket populär. Den leds av en person från Studiefrämjandet och alla som vill deltar efter sin egen förmåga. I vår kommunikation använder vi tecken, Pecs och andra former av bildstöd. För att stimulera till rörelse, kommunikation och samspel arbetar vi med Takti pro-övningar, där arbetstagarna tränar kroppsuppfattning, avslappning och tillit. 

Vi har strukturerade aktiviteter som till exempel handling, postkörning och sophantering. Vi gör även utflykter och besöker bland annat Lusthuset, där rummen är utformade för att stimulera sinnen och uppmuntra till aktivitet eller avslappning utifrån var och ens behov.

På Tellus arbetar vi med ett nära stöd av arbetshandledarna.

Arbetstider

Måndag–fredag 07.3016.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Adress: Storgården, Vattholmavägen 86, Uppsala

Telefon: 018-727 70 87

Uppdaterad: