Daglig verksamhet

Viljan

Jobba med fokus på glädje!

Det här arbetar vi med

På Viljan fokuserar vi på glädje, rörelse och kommunikation. Vi tar ofta promenader i vårt trivsamma område med nära till Tunakolonin. Vi deltar i musikstunder och gör utflykter till Fyrishov för bad. Ibland åker vi till Lusthuset för sinnesupplevelser, aktiviteter och avslappning utifrån var och ens behov och dagsform. Vi använder Sherborne-övningar för att stimulera till rörelse, kommunikation, samspel och lärande kring kropps- och rumsuppfattning, avslappning och tillit.

Vi arbetar med stöd av arbetshandledare.

Arbetsplatsen ligger i samma byggnad som Riter och Viljan, två andra dagliga verksamheter inom Uppsala kommun. Det innebär att vi kan ha ett bra utbyte av idéer och ett flexibelt samarbete mellan grupperna.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 07.30-16.00, med möjlighet till anpassning av arbetstiden.

Vår arbetsplats

Vår lokal finns i Gimlehuset, vid Tunabergsskolan i Tunabackar.

Adress: Tunabergsgatan 1, Uppsala

Telefon: 018-727 71 01

Uppdaterad: