Daglig verksamhet

Brukarråd

Brukarrådet är till för alla som har bostad eller jobb hos oss. Om du har ett LSS-beslut och bor på något av Uppsala kommuns gruppboenden inom vård och omsorg, eller om du arbetar på någon av våra nästan hundra arbetsplatser inom daglig verksamhet, kan du ha nytta av Brukarrådet.

                                                

På fotot: Amanda Hansson, Bo Olsson, Robin Reske, Madeleine Andersson, Jennifer Åhlund och Mikael Andersson 

Brukarrådets första möte hölls i oktober 2016. Då träffades de sex deltagarna i Brukarrådet och diskuterade bland annat hur du som har en bostad och/eller ett arbete genom oss ska få mer inflytande över det stöd vi ger.

Brukarrådet kommer framöver att sända frågor och synpunkter till chefer på boenden och arbetsplatser. Cheferna lämnar svar till Brukarrådet som sedan kan diskutera kring svaren, komma med nya synpunkter och på så sätt påverka hur vi arbetar tillsammans framåt.

Har du frågor till Brukarrådet?

Du kan själv vara med i Brukarrådet om du har LSS-beslut och boende eller jobb genom vård och omsorg i Uppsala kommun. Just nu finns redan sex deltagare som anmält sig från början men en plats kan bli ledig längre fram. Om du anmäler dig skrivs du upp på en väntelista tills det blir en ledig plats.

Du kan också välja att prata med någon i Brukarrådet och berätta vad du tycker att de ska ta upp vid sina möten.

Här hittar du lättläst information om Brukarrådet (PDF, 141 KB)

Brukarrådet når du genom att kontakta:

Carin Hallenberg, carin.hallenberg@uppsala.se, 018-727 71 58

Agneta Schelen, agneta.schelen@uppsala.se, 018-727 72 33

Uppdaterad: