Daglig verksamhet

Vad vi erbjuder

Vi har många arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter. Hos oss finns handledare med stor bredd och kunskap. Vi kan även erbjuda jobbcoachning.

Över hundra arbetsplatser

Vi har mer än 80 egna arbetsplatser och ett hundratal arbetsplatser inom olika företag i Uppsala. I vårt kontaktnät finns mer än 300 företag och vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Det gör att vi kan skapa många och bra jobb.

Läs mer om våra arbetsplatser och jobb.

Handledare med stor bredd och kunskap

Vi har cirka 250 handledare. Bland dem finns konstnärliga ledare, dramapedagoger, musiker, datatekniker, jobbcoacher, arbetsterapeuter och handledare med utbildning inom många olika metoder. Vi har handledare som kan engelska, finska, arabiska, spanska, teckenspråk och bildspråk som Pecs och pictogram. Genom vår bredd och kompetens kan vi starta nya arbeten och arbetsplatser om det behövs. Även riktigt små arbetsplatser med kanske bara två deltagare.

Jobbcoacher

Våra jobbcoacher kan hjälpa dig att hitta en sysselsättning ute på ett företag, om du känner dig redo för det. Du får stöd genom jobbcoachen ute på företaget. Vi gör besök och uppföljningar hos dig regelbundet. Vi använder oss av metoden Open College Network (OCN). Det ger dig möjlighet att få ett kvalitetssäkrat OCN-intyg som noggrant beskriver det du lärt dig, dina kompetenser och dina yrkeskunskaper.

Vidareutbildning

Tillsammans med LärVux ordnar vi kurser som du kan gå för att lära dig mer inom ett yrke. Det kan vara en motorsågskurs för dig som jobbar inom skog eller parker, en kurs om livsmedel för dig som jobbar på café, om bilvård eller liknande.

Arbetstider som passar dig

Arbetstiderna varierar beroende på var du arbetar och hur mycket du vill arbeta. Normalt har vi öppet klockan 08.00-16.00 på de flesta av våra arbetsplatser, på några kan du börja redan klockan 07.00 om du vill.

Ersättning och resor

Du får en ersättning per dag från oss, som är knuten till din närvaro. Resor till och från arbetet står du för själv, men du kan ha rätt till arbetsresor utifrån beslut från din handläggare. De flesta av våra arbetsplatser ligger inom gångavstånd från busshållplats.

Kontakta oss

Uppdaterad: