Daglig verksamhet

Sinnesupplevelser, rörelse

Har du behov av stort stöd fysiskt? Då kanske jobbet för dig är att uppleva saker med dina sinnen, känna beröring, träna rörelser och utveckla din motorik och kommunikation. Vi har flera arbetsplatser med bra lokaler, utrustning och kunniga handledare för just dina behov.

Du kan utmana dina sinnen genom upplevelser på Lusthuset eller genom skapande verksamhet i någon av våra ateljéer och verkstäder, genom musikterapi med mera. Handledarna arbetar beroende på deltagarnas behov till exempel utifrån Funktionell musikterapi (FMT) eller Sherborne, där vi arbetar med rörelse, närhet och trygghet. Genom våra samordnare får du veta mer om arbetsplatserna och vilka som kan passa dig.

Läs mer om Upplevelsecentrum Lusthuset under Fritid & Träffpunkter --> Fritidsaktiviteter, LSS.

Exempel på arbetsplatser

  • Berga
  • Diser
  • Femklövern

Se en lista över alla jobb inom sinnesupplevelser och rörelse.

Uppdaterad: