Daglig verksamhet

Kompassen

Har du i dagsläget inte någon sysselsättning eller vill byta arbetsplats är du välkommen till Kompassen. Här kan du tillsammans med en arbetslivskonsulent och arbetsterapeut i ett lugnt tempo kartlägga vilka behov, förmågor och intressen du har.

Kompassen är en verksamhet som genomför en grundlig kartläggning. Syftet med Kompassen är att kartlägga dina styrkor, begränsningar och önskemål. Därefter söker vi en praktikplats där du ska trivas, har rätt förutsättningar från början samt möjlighet att utvecklas.

Kartläggningen är individanpassad vilket innebär att vi utgår från den enskilda personen. Vi använder oss av samtal, självskattning och praktiska uppgifter under kartläggningen. Vi som arbetar på Kompassen är två arbetslivskonsulenter och en arbetsterapeut. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen

Våra arbetsuppgifter

Vi utgår helt från dina individuella mål. Exempel på aktiviteter är:
• Motiverande samtal
• Studiebesök
• Bedömning av arbetsförmåga
• Intressetester
• Praktiska uppgifter

Vi som jobbar här

Två arbetslivskonsulenter och en arbetsterapeut som finns på plats som stöd under hela dagen

Arbetstider

Kompassen är öppen tisdag-fredag 9-12 eller 12-15, med möjlighet till anpassning av arbetstiden

Vår arbetsplats

Vi finns på Björkgatan 73. Telefon: 018-727 71 21. Lokalerna är
uppdelade i olika arbetsrum. Vi har ett stort kök där vi äter och fikar.

Uppdaterad: