Äldreboende

Bilder från Björkgården

Här ser du bilder från en av lägenheterna på Björkgården.

Uppdaterad: