Äldreboende

Bilder

Här ser du bilder från en av lägenheterna på Björklingegården.

Uppdaterad: