Boende för ensamkommande

Vi erbjuder två olika former av boenden för ensamkommande: asylboenden och stödboenden.

Asylboende – i väntan på uppehållstillstånd

Vi har ett asylboenden för ungdomar i åldrarna 14-18 år vilka söker asyl/uppehållstillstånd i Sverige.

Läs mer om Asylboende 

Stödboende – på väg ut i vuxenlivet

På våra stödboenden bor ensamkommande i åldrarna 16-20 år. På ett stödboende är man på väg ut i vuxenlivet och bedöms klara sig mer självständigt.

Läs mer om stödboenden.

Kontakta oss

Enhetschef
Gustav Widegren
Uppdaterad:

Andra sidor under: Boende för ensamkommande