Boende för ensamkommande

Vi erbjuder två olika former av boenden för ensamkommande: asylboenden och utslussboenden.

Asylboende – i väntan på uppehållstillstånd

På våra asylboenden bor ungdomar i åldrarna 14-18 år vilka söker asyl/uppehållstillstånd i Sverige.

Läs mer om asylboenden.

Utslussboende – på väg ut i vuxenlivet

För ensamkommande i åldrarna 18-21 år, vilka har fått uppehållstillstånd, finns utslussboenden. På ett utslussboende är man på väg ut i vuxenlivet och bedöms klara sig mer självständigt.

Läs mer om utslussboenden.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Boende för ensamkommande