Asylboende

Våra asylboenden riktar sig till ensamkommande ungdomar i åldrarna 14-18 år som söker asyl i Sverige.

I väntan på uppehållstillstånd

Våra boenden tar emot ungdomarna i enlighet med kommunens avtal med Migrationsverket och i samverkan med socialtjänsten. De bor på boendet under den tid deras asylansökan prövas hos Migrationsverket.

Personal dygnet runt

Personal finns på plats dygnet runt och ser till att skapa ett tryggt boende, ge omvårdnad och förutsättningar för en meningsfull tid. Vi strävar även efter ett nära samarbete med gode män och socialtjänst.

Respekt och inflytan – en viktig del

Vi lägger stor vikt vid att alla barn och ungdomar som bor hos oss bemöts utifrån sin unika situation och med respekt. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha inflytande över sin boendemiljö. På våra regelbundna husmöten, där både ungdomar och personal deltar, får alla chansen att göra sin röst hörd.

Hos oss finns även möjlighet till såväl egna som gemensamma aktiviteter.

Våra asylboenden

I dagsläget har vi fyra asylboenden:

Uppdaterad:

Andra sidor under: Asylboende