Villa Vänge asylboende

Villa Vänge asylboende ligger i Vänge, en ort utanför Uppsala som mestadels består av villabebyggelse och radhus. Villa Vänge riktar sig till ensamkommande ungdomar i åldrarna 14-18 år som söker asyl i Sverige.

På Villa Vänge bor man under den tid ens asylansökan prövas hos Migrationsverket. Här finns personal dygnet runt för att skapa ett tryggt boende, ge omvårdnad och förutsättningar för en meningsfull tid.

Vänge ligger tolv kilometer från Uppsala tätort och med buss kan man ta sig till Uppsala centrum på cirka tjugo minuter. Det finns även en cykelväg som leder ända in till Uppsala centrum. 

Läs mer om våra asylboenden.

Verksamhetsbeskrivning

Ladda hem en fullständig verksamhetsbeskrivning för Villa Vänge. (PDF, 80 KB)

Kontakta oss

Kontakta oss

Enhetschef
Gustav Widegren
Uppdaterad: