Safiren Foto: Vård & omsorg

Stenhuggarvägen 12

Safirens barn- och ungdomsboende ligger i stadsdelen Stenhagen, cirka 6 kilometer från centrala Uppsala. Boendet består av ett enplanshus där alla boende har eget rum. Alla måltider lagas och serveras i ett gemensamt kök.

Syfte & mål

Safirens syfte är att ge ett individuellt anpassat stöd för att barnen och ungdomarna ska klara vardagen. Verksamhetens långsiktiga mål är att förbereda de boende inför vuxenlivet genom att hitta hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter som funktionsnedsättningen kan innebära. 

Samarbete med familj, skola & habilitering

En viktig del i verksamheten är stöd i familjekontakt och ett tätt samarbete med skola och habilitering. Safiren stödjer också den enskilde att prova olika aktiveteter. 

Boende & personal

Safiren riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år med ett LSS-beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8). Vi riktar oss till personer med autism. 

Safiren har personal dygnet runt, med vaken natt, alla dagar i veckan.

Kontakt

Adress: Stenhuggarvägen 12, 752 67 Uppsala

Telefon: 018-727 82 16

Kontakta oss

Verksamhetschef
Johan Lönnqvist
10 november 2017