Edeby 13–17 år

Edeby är ett behandlingshem för dig som är mellan 13 och 17 år och har en missbruksproblematik. Behandlingen pågår under en kortare period och går ut på att kartlägga dina behov och bryta drogrelaterade negativa mönster.

Edeby behandlingshem ligger strax utanför Uppsala och har sju platser. Du kan få bo här tre–sex månader. 

För att få en plats på Edeby ska du bo i Uppsala kommun.

Behandlingsmetod

På Edeby arbetar vi utifrån ett humanistiskt perspektiv där vi värnar om människors lika värde. Vi arbetar hela tiden för att behålla och stärka sådant som gör att du mår bra, till exempel positiva fritidsaktiviteter och en fungerande relation med anhöriga. Under tiden du är här ordnar vi samtal med din familj och andra viktiga personer. 

Vi har ett nära samarbete med BUP och ungdomscentrum för att de insatser vi påbörjar när du bor här ska fortsätta när du flyttat härifrån. 

Uppföljning sker kontinuerligt med socialtjänst och anhöriga.

Du är själv med och planerar din tid på behandlingshemmet

Du och personalen planerar dina rutiner och aktiviteter tillsammans. Vardagarna kan bestå av samtal, urinprovslämning och schemalagda aktiviteter. På kvällar och helger finns det planerade aktiviteter men också tid att vara för dig själv en stund. Tillsammans planerar vi för hur du så snabbt som möjligt ska kunna återuppta skolarbete, arbete eller sysselsättning.

När du flyttar härifrån 

När du flyttar härifrån är målet att du ska kunna flytta hem eller till någon i ditt nätverk. 

Vi som jobbar på Edeby

På Edeby arbetar behandlingsassistenter och familjebehandlare. Alla har olika påbyggnadsutbildningar och lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar.

Ansök om plats

Du kan ansöka om plats via din handläggare inom socialtjänsten i Uppsala.

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna

Lämna synpunkter här

Kontakta oss

Edeby HVB
Näs Edeby 4
755 91 Uppsala

Telefon: 018-727 03 90

Verksamhetschef
Pernilla Angeria
Uppdaterad: