Flickboet 18-20 år

Flickboet är en öppenvårdsinsats för unga kvinnor i åldern 18–20 år som har ordnad sysselsättning men av särskilda skäl inte kan bo kvar hemma.

Platserna tilldelas utifrån myndighetsbeslut inom IFO Myndighet, barn och unga.

Verksamhetschef
Pernilla Angeria
10 november 2016