Flickboet 18-20 år

Flickboet är en öppenvårdsinsats för unga kvinnor i åldern 18–20 år som har ordnad sysselsättning men av särskilda skäl inte kan bo kvar hemma.

Platserna tilldelas utifrån myndighetsbeslut inom IFO Myndighet, barn och unga.

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna

Lämna synpunkter här

Verksamhetschef
Pernilla Angeria
Uppdaterad: