Nyckelgården 0-12 år

Behandlingsenheten Nyckelgården erbjuder familjer med barn 0-12 år kvalificerad behandling i förälder-barnrelationen.

Placering sker enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Vi tar emot familjer för heldygnsplaceringar och även kvalificerade umgängesärenden. Arbetet sker på uppdrag av socialtjänsten och föräldrarna definierar uppdraget i varje enskilt ärende.

Antal platser: Heldygn två familjer.

Behandlingsmodell

Grunden för arbetet är miljöterapi och samspelsstödjande relationsbehandling enligt Marte Meo metoden. Kompletterande metoder är Barnorienterad familjeterapi, tejping, samtal och bild.

Personalen har en väl samlad kompetens inom behandlingsområdet. Utbildade Marte Meoterapeuter, steg-1 terapeuter med bild respektive psykodynamisk inriktning, Aggression replacement training - ART, gestaltterapeut, BoF terapeuter.

Behandlingens syfte är att

  • Förstärka anknytning, samspel, kommunikation och samarbete
  • Öka kunskaper om barns utveckling
  • Stärka rutiner i vardagen, lära och utveckla säkerhetstänkande, gränssättning och konfliktlösning.

Nyckelgården arbetar även med svårigheter knutna till självutveckling, social kompetens och nätverk.

Behandlingstiden är individuell och beror på vilka insatser som är aktuella. Under inskrivningstiden har vi regelbundna uppföljningsmöten med familj och ansvariga handläggare inom socialtjänsten.

Verksamhetsbeskrivning

Ladda hem en fullständig verksamhetsbeskrivning för Nyckelgården. (PDF, 64 KB)

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna

Lämna synpunkter här

Kontakta oss

Nyckelgården
Tiundagatan 9
752 31 Uppsala

Verksamhetschef
Majlis Andersson
Uppdaterad: