Rasbo-Hov 18 år +

Rasbo-Hov behandlingshem är det första inom Uppsala kommun som tar emot människor med psykisk ohälsa även kombinerat med beroendeproblematik. Ett behandlingshem med inriktning mot öppenvård, för dig som är 18 år eller äldre.

Till Rasbo-Hov kan du komma efter beslut från biståndshandläggare eller socialsekreterare. Under tiden du bor här genomför vi utredning och behandling där målet är att du ska kunna bryta negativa livsmönster och hitta nya positiva mål och vanor i ditt liv. Du ska även kunna fortsätta delta i samhället utifrån dina förutsättningar under tiden hos oss.

Anhöriga, vänner eller kanske arbetskamrater kan involveras i arbetet. Vi samarbetar också nära  den övriga vården, både öppen och sluten vård inom kommunens socialpsykiatri och Region Uppsalas psykiatri.

Kvalificerade bedömningar

Vi genomför kvalificerade bedömningar kring de placerades behov av stöd och insatser från socialtjänsten, Region Uppsalas psykiatri, kommunens socialpsykiatri eller stöd från andra myndigheter och organisationer. Bedömningarna genomför vi enligt de avtal som vi ingått med uppdragsgivaren i samband med placeringen.

Kontakta oss

Rasbo-Hov
Hov 57
755 96 Uppsala
018-727 08 10

Kontakta oss

Verksamhetschef
Maria Hjärner
Uppdaterad: