Villa Djurgården 14-19 år

Villa Djurgården HVB är ett behandlingshem för ensamkommande ungdomar 14–19 år.

De ungdomar som kommer till oss har behov av mer stöd än de ordinarie boendena ger. De mår psykiskt dåligt, till stor del beroende på sin nuvarande situation och tidigare traumatiska upplevelser.

Vi har fem platser avsedda för både flickor och pojkar. Varje ungdom får stöd utifrån sina egna förutsättningar och behov, i första hand genom sina kontaktmän. Stödet ges utifrån ett kognitivt, lösningsfokuserat och systemteoretiskt synsätt.

En fungerande vardag

Vi fokuserar på att få vardagen att fungera med skola, vänner och fritidssysselsättning.  Detta för att öka ungdomarnas självförtroende och känsla av sammanhang. Vi vill inge hopp och förmåga att se möjligheter även i en svår situation.

Villa Djurgården ligger i ett lugnt villaområde och har en hemlik miljö. Ungdomarna uppmuntras att delta i vardagssysslor som till exempel matlagning, städning och trädgårdsskötsel.

Nätverk

Vi samarbetar med Barn och ungdomspsykiatrin, Röda Korset, skola, God man, socialsekreterare och andra för ungdomen viktiga personer. Vi arbetar för att nätverket ska samverka på ett konstruktivt sätt kring varje ungdom.

Vår kompetens

Personalgruppen består av behandlingsledare, behandlare och behandlingsassistenter med erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi har en blandad personalgrupp med kultur och språkkompetens från ett flertal områden. Verksamheten drivs på uppdrag av Socialnämnden i Uppsala kommun.

Verksamhetsbeskrivning

Ladda hem en fullständig verksamhetsbeskrivning för Villa Djurgården. (PDF, 69 KB)

Kontakta oss

Villa Djurgården
Djurgårdsvägen 7
756 46 Uppsala

018-727 20 36

12 december 2016