Korttidsboende

Åriket

Åriket erbjuder korttidsvistelse för barn med flerfunktionsnedsättning i åldern 0-21 år. Vi håller till i en villa i området Librobäck. Här finns plats för fem barn och ungdomar. Vistelsetiden varierar mellan 2-14 dygn per månad.

Aktiviteter

Vi har stora aktivitetsytor både inom- och utomhus. Här finns många specialredskap som stödjer barnens hälsa, motorik och utveckling. Akka-plattan ger barnen möjlighet att själva åka runt och utforska rummen trots sina rörelsehinder. Vår röda "Hopp och lek" tränar muskler när barnen står upp i ståskal och underlättar blodcirkulation och andning.

Vita rummet ger sinnesupplevelser genom ljus, musik och doft eller stillhet och vila. Anpassade dataprogram och mus används utifrån varje barns behov för träning och lek. Utomhus finns förhöjda sandlådor, cykelvagnar och andra lekredskap på den skyddade innergården.

Personal dygnet runt

Vi har personal dygnet runt och vaken nattpersonal så barnen kan känna sig trygga och sova gott.

Kontakta oss