Bellmansgatan 20

Bellmansgatans barn- och ungdomsboende ligger i stadsdelen Löten i Uppsala. Boendet är beläget på nedre botten i ett flerfamiljshus där alla boende har eget rum. Alla måltider lagas och serveras i ett gemensamt kök.

Syfte och mål

Syftet med verksamheten är att ge ett individuellt anpassat stöd för att barnen och ungdomarna ska klara vardagen och få möjlighet att leva ett liv som andra. Verksamhetens långsiktiga mål är att förbereda de boende inför vuxenlivet genom att hitta hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter som funktionsnedsättningen kan innebära, samt att utveckla och bibehålla de färdigheter barnen och ungdomarna redan har.

Samarbete med familj, skola och habilitering

En viktig del i verksamheten är stöd i familjekontakt och ett tätt samarbete med skola och habilitering. Boendet stödjer också den enskilde att prova olika aktiviteter.

Boende och personal

Bellmansgatan riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år med ett LSS-beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8). Tyngdpunkten ligger på diagnoser inom det neuropsykiatriska spektrumet.
Bellmansgatan har personal dygnet runt, med vaken natt, alla dagar i veckan.

Kontakt

Kristina Jacobsson, verksamhetschef

Telefon: 018-727 84 63

E-post: kristina.jacobsson@uppsala.se

Uppdaterad: