Djurgårdsvägen 63

Djurgårdsvägens barn- och ungdomsboende ligger i stadsdelen Gottsunda, cirka 6 kilometer från centrala Uppsala.

Syfte och mål

Djurgårdsvägens syfte är att ge ett individuellt anpassat stöd för att barnen och ungdomarna ska klara vardagen. Verksamhetens långsiktiga mål är att förbereda de boende inför vuxenlivet genom att hitta hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter som funktionsnedsättningen kan innebära.

Samarbete med familj, skola och habilitering

En viktig del i verksamheten är stöd i familjekontakt och ett tätt samarbete med skola och habilitering. Djurgårdsvägen stödjer också den enskilde att prova olika aktiviteter.

Boende och personal

Verksamheten på Djurgårdsvägen riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år med ett LSS-beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8). Vi riktar oss till personer med autism kombinerat med en intellektuell funktionsnedsättning.

Djurgårdsvägen har personal dygnet runt, med vaken natt, alla dagar i veckan.

 

Kontakt

Adress: Djurgårdsvägen 63, 756 46 Uppsala
Telefon: 018-727 29 63


Verksamhetschef
Jennie Visén
018-727 63 01
Skicka epost

Uppdaterad: