Safiren Foto: Vård & omsorg

Stenhuggarvägen 12

Stenhuggarvägens barn- och ungdomsboende ligger i stadsdelen Stenhagen, cirka 6 kilometer från centrala Uppsala. Boendet består av ett enplanshus där alla boende har eget rum. Alla måltider lagas och serveras i ett gemensamt kök.

Syfte och mål

Stenhuggarvägens syfte är att ge ett individuellt anpassat stöd för att barnen och ungdomarna ska klara vardagen. Verksamhetens långsiktiga mål är att förbereda de boende inför vuxenlivet genom att hitta hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter som funktionsnedsättningen kan innebära. 

Samarbete med familj, skola och habilitering

En viktig del i verksamheten är stöd i familjekontakt och ett tätt samarbete med skola och habilitering. Stenhuggarvägen stödjer också den enskilde att prova olika aktiviteter. 

Boende och personal

Stenhuggarvägen riktar sig till barn och ungdomar upp till 21 år med ett LSS-beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS 9:8). Vi riktar oss till personer med autism. 

Stenhuggarvägen har personal dygnet runt, med vaken natt, alla dagar i veckan.

Kontakt

Adress: Stenhuggarvägen 12, 752 67 Uppsala

Telefon: 018-727 82 16

Verksamhetschef
Jennie Visén
Uppdaterad: