Östra Aros HVB

Östra Aros HVB är ett boende för barn och ungdomar i åldersgruppen 14-20 år med ett placeringsbeslut från socialtjänsten. Boendet finns i stadsdelen Ulleråker och vi tar emot både flickor och pojkar.

Uppdrag och verksamhetsmål

Vi arbetar för ett tryggt boende med god omvårdnad där placeringstiden upplevs som meningsfull. Varje ungdom får stöd och träning för att förbereda sig inför ett mer självständigt boende. Vi arbetar efter uttrycket att ungdomarna ska stå på Egna ben. Det syftar till att träna ungdomarna i allt från vardagssysslor till ekonomisk planering. Varje ungdom arbetar efter en individuell plan med mål som följs upp tillsammans med socialtjänsten under placeringstiden. Varje ungdom förväntas ta ett stort ansvar för sin egen utveckling med personalen som stöd.

Respekt och inflytande – en viktig del

Vi lägger stor vikt vid att alla barn och ungdomar som bor hos oss bemöts utifrån sin unika situation och med respekt. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha inflytande över sin boendemiljö. På våra regelbundna husmöten, där både ungdomar och personal deltar, får alla chansen att göra sin röst hörd.

Hos oss finns även möjlighet till såväl egna som gemensamma aktiviteter.

Kontakta oss

Enhetschef
Gustav Widegren
Uppdaterad: