Rutiner vid besök på vård- och omsorgsboenden, platser för växelvård och korttidsvård

Från och med 1 oktober 2020 tillåts besök på vård- och omsorgsboenden, platser för växelvård och korttidsvård. Särskilda rutiner gäller vid besök.

Meddela ditt besök

Ta kontakt med aktuellt boende för information om vilka särskilda rutiner som gäller för det specifika boendet. Meddela i förväg när du planerar ett besök. Tänk på att inte komma för många samtidigt. Detta för att ni ska kunna hålla avstånd inne i lägenheten.

Var fullt frisk

I samband med besök får du inte ha några förkylningssymtom som huvudvärk, halsont, feber, hosta eller snuva.

Följ hygienrutinerna

Sprita händerna vid boendets entré och när du lämnar lägenheten. Ha på dig visir under besöket. Det är särskilt viktigt om du kommer närmare än 1,5 meter. Ta med dig visiret hem för att kunna använda det under nästa besök. Fråga gärna personalen om råd kring visiren.

Vistas i den boendes lägenhet

Vistas i den boendes lägenhet och inte i de gemensamma utrymmen. Tänk på att hålla avstånd om du möter någon på vägen. Vistas gärna utomhus så långt det är möjligt.

Ge endast eget fika till den du besöker

Det är endast tillåtet att ta med eget fika till den du besöker och inte till övriga boende på avdelningen.

Uppdaterad: