Stöd i boende
Tjej diskar

Stöd i boende

Vi erbjuder olika former av boenden för dig som är vuxen och som behöver stöd i ditt boende.

Boende för dig med demenssjukdom

På vårt boende har du som är under 65 år och har demenssjukdom möjlighet att fortsätta leva ett "vanligt" liv.  

Gruppboende

I gruppboende bor du i egen lägenhet med badrum/dusch. Det bor 5-6 personer i gruppboendet och lägenheterna ligger i direkt anslutning till vår baslägenhet. 

Serviceboende

Kanske vill och klarar du att bo i lägenhet på egen hand men behöver stöd från personal i närheten. Då kan våra serviceboenden vara ett bra alternativ.

Stödboende, socialpsykiatri

Stödboende (särskilt boende LSS) är en form av stöd för dig som är vuxen och som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

11 juni 2018