Stöd i boende
Tjej diskar

Stöd i boende

Vi erbjuder olika former av boenden för dig som är vuxen och som behöver stöd i ditt boende.

Boende för dig med demenssjukdom

På vårt boende har du som är under 65 år och har demenssjukdom möjlighet att fortsätta leva ett "vanligt" liv.  

Gruppboende

I gruppboende bor du i egen lägenhet med badrum/dusch. Det bor 5-6 personer i gruppboendet och lägenheterna ligger i direkt anslutning till vår baslägenhet. 

Serviceboende

Kanske vill och klarar du att bo i lägenhet på egen hand men behöver stöd från personal i närheten. Då kan våra serviceboenden vara ett bra alternativ.

Stödboende, socialpsykiatri

Stödboende (särskilt boende LSS) är en form av stöd för dig som är vuxen och som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.