Cafekväll - Månadsmöte - Film

Plats: Tinget

25 oktober

Tid: 16:00 – 16:00

Kvällsöppet = kom och fika

Månadsmöte = Kom och ge tips på aktiviteter. Hör vad som kommer att hända.

Film = Vi visar gratis film i vårt filmrum i källaren.