Cafekväll - Månadsmöte

Plats: Tinget

27 december

Tid: 16:00 – 19:00

Kom och hör om vad som händer under januari -19. Ge synpunkter och ideer.