Månadsmöte

Plats:
Månadsmöte  på Tinget

Datum:
22 februari - 25 januari

Startar: 15:00
Slutar: 25 jan 2018 16:00

Kom och delge dina synpunkter. Lyssna på andras ideér. Förslag kan bidra till en bättre verksamhet.

Tinget bjudar alla deltagare på fika efter mötet.