Månadsmöte på Tinget

Plats: Tingets Café

28 juni

Tid: 14:00 – 14:30

Kom och få information och/eller ta chansen att påverka vår verksamhet.

Vi bjuder mötesdeltagarna på fika.