Pingis utan personal

Plats:
Tinget

Datum:
15 februari

Startar: 14:00
Slutar: 15:30

Eventuellt kommer Eva Jansson att spela om hon hinner.