Månadsblad

Det händer mycket på Träffpunkterna. Månadsbladet finns att få på någon av träffpunkterna. Där kan du läsa mer om vad som är på gång, bland annat om resor, månadsmöten och vad som händer på torsdagskvällar på Tinget.

 Månadsblad mars 2018

månadsblad feb 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (PDF, 853 KB)

  (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (PDF, 812 KB)

  

  (PDF, 2 MB)

  (PDF, 2 MB)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

22 februari 2018