Träffpunkter

Res med oss!

Våra resor är populära och återhämtande. Här ser du vårt utbud.


Långresor 2018.
Papperskatalog med utförligare info. finns att hämta på Tinget

25-26/9   Örskär Öregrund
30/11-2/12 Julmarknad  G:a Linköping

Dagresor 2018. Papperskatalog med utförligare info. finns att hämta på Tinget.

Juli:
5   Badresa till Tenasjön i Vittinge
10 Rosersbergs slott i Sigtuna
12 Badresa till Bredsand i Enköping
17 Promenad i Hagaparken i Solna
19 Tennisvecka och bad i Öregrund
24 Slånkvicku i Avesta
26 Åsby Skanz i Hallstahammar
31 Mariefred
Augusti:
2   Badresa till Siggefora-Östfora
7   Båttur Waxholm - Kapellskär
9   Spårvägsmuseum i Malmköping
14 Heldag i Waxholm
16 Badresa till Långforsbadet i Sala
21 Åland runt
September:
4   Stadspromenad i Strängnäs
11 Torekällsberget i Södertälje
19 Hållnäs runt

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss för mer information och anmälan.

Tingets telefon: 018-727 50 60 eller

Conny Lindström
Eva Jansson
Örjan Funseth
Christer Gustafsson
19 september 2017