Träffpunkter 65+
 

Träffpunkter 65+ 

Våra träffpunkter kommer att ha tyngdpunkt på aktiviteter utomhus. Fler än åtta personer kan delta. Hur många som kan delta får vi bedöma, utifrån att det ska gå att hålla säkra avstånd.  Vid våra träffar följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. För att delta måste du föranmäla dig.

Läs mer om program och föranmälan för respektive träffpunkt.

 

Månadsblad Träffpunkt Gottsunda

Juni

Här kan du ladda ner månadbladet för utskrift (PDF, 7 MB)

Beroende på väderleken kan alternativa aktiviteter ersätta
ordinarie programpunkter. Samling vid ordinarie plats..

Med reservation för ändringar i programmet.

Tisdag 1 juni

10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.30–12.00 Promenad med fika, från Valthornsv 41. Ta med eget fika! Föranmälan
10.30–11.00 Stågympa – träning till musik från ”fredagsgympan”. Plats:
konstgräsplanen intill Treklangen. Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.30–15.00 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan
14.00–15.30 Konstvandring, del 1. Vi tar en promenad och ser Gottsundas offentliga
konst. Ta med eget fika! Föranmälan

Onsdag 2 juni

09.30–12.00 Långpromenad från Treklangen. Vi guidas längs fina stigar. Ta gärna med
fika och sittunderlag. Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
13.30–15.30 Samvaro med eget fika för dig som talar persiska. Föranmälan
13.30–14.10 Linedance steg 1. Du behöver ha dansat tidigare, men vi dansar
enkla danser. Föranmälan
14.30–15.10 Linedance steg 2. Du behöver ha dansat tidigare. Vi dansar enkla
danser, men även lite svårare. Föranmälan

Torsdag 3 juni

Stängt på förmiddagen på grund av möte
13.00–13.30 Sittgympa. Valthornsv 41. Föranmälan 018-727 69 36
13.30–14.30 Fika i Björnparken. Ta med eget fika. Föranmälan
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för samtal och
fika. Föranmälan

Fredag 4 juni

09.30–10.30 Promenad med gympaövningar. Föranmälan 018-727 69 36
09.30–11.30 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan
10.00–10.30 Sittgympa. Valthornsv 41 Föranmälan
10.30–12.00 Fika i Björnparken. Ta med eget fika! Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Valthornsv 41. Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar persiska. Föranmälan
13.30–15.00 ”Skivor till kaffet” vid Treklangen. Ta med eget fika! Föranmälan

Måndag 7 juni

09.30–10.00 Stågympa, med fokus på balans. Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa vid Treklangen. Föranmälan
10.30–11.30 Promenad med gympaövningar, från Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–13.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsvägen 41 Föranmälan
13.30–15.00 Musikquiz och fika i Björnparken. Ta med eget fika! Föranmälan
13.30–15.00 Sällskapsspel i Björnparken. Föranmälan
13.30–15.00 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan

Tisdag 8 juni

10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.30–12.00 Promenad med fika, från Valthornsv 41. Ta med eget fika! Föranmälan
10.30–11.00 Stågympa – träning till musik från ”fredagsgympan”. Plats:
konstgräsplanen intill Treklangen. Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.30–15.00 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan
14.00–15.30 Konstvandring, del 2. Vi tar en promenad och ser Gottsundas offentliga
konst. Ta med eget fika! Föranmälan.

Onsdag 9 juni

Stängt på förmiddagen på grund av möte
13.30–14.10 Linedance steg 1. Du behöver ha dansat tidigare, men vi dansar
enkla danser. Föranmälan
13.30–15.30 Samvaro med eget fika för dig som talar persiska. Föranmälan
14.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
14.30–15.10 Linedance steg 2. Du behöver ha dansat tidigare. Vi dansar enkla
danser, men även lite svårare. Föranmälan

Torsdag 10 juni

Stängt på förmiddagen på grund av möte
13.00–13.30 Sittgympa. Valthornsv 41. Föranmälan 018-727 69 36
13.30–14.30 Fika i Björnparken. Ta med eget fika. Föranmälan
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för samtal och fika.
Föranmälan

Fredag 11 juni

09.30–10.30 Promenad med gympaövningar. Föranmälan 018-727 69 36
09.30–11.30 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan
10.00–10.30 Sittgympa. Valthornsv 41 Föranmälan
10.30–12.00 Fika i Björnparken. Ta med eget fika! Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Valthornsv 41. Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar persiska. Föranmälan
13.30–15.00 ”Skivor till kaffet”. Ta med eget fika! Föranmälan

Måndag 14 juni

09.30–10.00 Stågympa, med fokus på balans. Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa vid Treklangen. Föranmälan
10.30–11.30 Promenad med gympaövningar, från Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–13.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsvägen 41 Föranmälan
13.30–15.00 Musikquiz och fika i Björnparken. Ta med eget fika! Föranmälan
13.30–15.00 Sällskapsspel i Björnparken. Föranmälan
13.30–15.00 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan

Tisdag 15 juni

10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.30–12.00 Promenad med fika, från Valthornsv 41. Ta med eget fika! Föranmälan
10.30–11.00 Stågympa – träning till musik från ”fredagsgympan”. Plats:
konstgräsplanen intill Treklangen. Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.30–15.00 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan
14.00–15.30 Konstvandring, del 1. Vi tar en promenad och ser Gottsundas offentliga
konst. Ta med eget fika! Föranmälan

Onsdag 16 juni

09.30–12.00 Långpromenad från Treklangen. Vi guidas längs fina stigar. Ta gärna med
fika och sittunderlag. Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
13.30–15.30 Samvaro med eget fika för dig som talar persiska. Föranmälan

Torsdag 17 juni

Stängt på förmiddagen på grund av möte
13.00–13.30 Sittgympa. Valthornsv 41. Föranmälan 018-727 69 36
13.30–14.30 Fika i Björnparken. Ta med eget fika. Föranmälan
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för samtal och fika.
Föranmälan

Fredag 18 juni

09.30–10.30 Promenad med gympaövningar. Föranmälan 018-727 69 36
09.30–11.30 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan
10.00–10.30 Sittgympa. Valthornsv 41 Föranmälan
10.30–12.00 Fika i Björnparken. Ta med eget fika! Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Valthornsv 41. Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar persiska. Föranmälan
13.30–14.10 Linedance steg 1. Du behöver ha dansat tidigare, men vi dansar
enkla danser. Föranmälan
14.30–15.10 Linedance steg 2. Du behöver ha dansat tidigare. Vi dansar enkla
danser, men även lite svårare. Föranmälan.

Måndag 21 juni

09.30–10.00 Stågympa, med fokus på balans. Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa vid Treklangen. Föranmälan
10.30–11.30 Promenad med gympaövningar, från Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–13.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsvägen 41 Föranmälan
13.30–15.00 Musikquiz och fika i Björnparken. Ta med eget fika! Föranmälan
13.30–15.00 Sällskapsspel i Björnparken. Föranmälan
13.30–15.00 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan

Tisdag 22 juni

10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.30–12.00 Promenad med fika, från Valthornsv 41. Ta med eget fika! Föranmälan
10.30–11.00 Stågympa – träning till musik från ”fredagsgympan”. Plats:
konstgräsplanen intill Treklangen. Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.30–15.00 Odling för odlingsgruppen. Ta med fika! Föranmälan
14.00–15.30 Konstvandring, del 1. Vi tar en promenad och ser Gottsundas offentliga
konst. Ta med eget fika! Föranmälan

Onsdag 23 juni

09.30–12.00 Långpromenad från Treklangen. Vi guidas längs fina stigar. Ta gärna med
fika och sittunderlag. Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
13.30–15.30 Samvaro med eget fika för dig som talar persiska. Föranmälan
13.30–14.10 Linedance steg 1. Du behöver ha dansat tidigare, men vi dansar
enkla danser. Föranmälan
14.30–15.10 Linedance steg 2. Du behöver ha dansat tidigare. Vi dansar enkla
danser, men även lite svårare. Föranmälan

Torsdag 24 juni

Stängt på förmiddagen på grund av möte
13.00–14.30 Fika i Björnparken. Vi bjuder på sommarfika! Föranmälan
14.00–15.30 ”Oss män emellan...” En träff endast för män, en stund för samtal och fika.
Vi bjuder på sommarfika! Föranmälan
13.30–15.00 Fika vid Treklangen. Vi bjuder på sommarfika! Föranmälan

Fredag 25 juni

Träffpunkten är stängd och vi passar på att önska er en Glad Midsommar!

Måndag 28 juni

09.30–10.00 Stågympa, med fokus på balans. Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa vid Treklangen. Föranmälan
10.30–11.30 Promenad med gympaövningar, från Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–13.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsvägen 41 Föranmälan
13.30–15.00 Musikquiz och fika i Björnparken. Ta med eget fika! Föranmälan
13.30–15.00 Sällskapsspel i Björnparken. Föranmälan

Tisdag 29 juni

10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan 018-727 69 36
10.30–12.00 Promenad med fika, från Valthornsv 41. Ta med eget fika! Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.30–15.00 ”Skivor till kaffet” i Björnparken. Ta med fika! Föranmälan

Onsdag 30 juni

09.30–12.00 Långpromenad från Treklangen. Vi guidas längs fina stigar. Ta gärna med
fika och sittunderlag. Föranmälan 018-727 69 36
10.00–10.30 Sittgympa. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
11.00–11.30 Stågympa, med fokus på balans. Plats: Valthornsv 41 Föranmälan
13.00–15.30 Promenad för dig som talar serbokroatiska/bosniska. Föranmälan
13.30–15.30 Samvaro med eget fika för dig som talar persiska. Föranmälan

Välkomna!

 

Träffpunkt Gottsunda för dig som är 65+
Valthornsvägen 19C
Tel: 018-727 69 36
Telefontid: måndag-onsdag samt fredag 8.00–15.30. Torsdag 13.30–15.30
www.traffpunktsenior.uppsala.se

Ändringar i månadsbladet

Ändringar hittar du under "Aktuellt" på Träffpunkt Treklangens startsida.

Uppdaterad: