Arbetshandledare - daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer som har någon form av funktionsnedsättning. Verksamheterna finns exempelvis inom arkivering, bilvård, fastighetsskötsel, service och skapande.

Verksamheten skapar en meningsfull sysselsättning utifrån personernas behov. Målet är att se till att aktiviteterna inte är för enkla, men heller inte för svåra. Det är viktigt att personerna själva får bestämma och utföra sysslor som de kan göra.

Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I Uppsala kommun finns daglig verksamhet i kommunal och extern regi.

  • Du arbetar dagtid.
  • Du arbetar främst på en daglig verksamhet (LSS).

Intresseanmälan – boendeassistent/arbetshandledare

Jag söker timanställning på:
Har du arbetstillstånd i Sverige?
Vad har du för kön?
Har du körkort?
Har du några allergier?
Har du någon utbildning?
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Ytterligare information

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i formuläret.

Läs om hur vi sparar dina uppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: