Boendeassistent - psykisk ohälsa

Vill du arbeta extra på något av våra särskilda boenden för vuxna med psykisk ohälsa? Skicka en intresseanmälan redan idag. När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för att eventuellt boka en intervju.

Arbetet innebär att ge stöd till vuxna med psykisk ohälsa som bor på våra särskilda boenden. Det handlar om att ge stöd för en fungerande och trygg vardag och ett trivsamt liv utifrån varje persons förmågor.

Läs mer

Läs mer om att arbeta som boendeassistent inom socialpsykiatrin.

Intresseanmälan

Jag söker timanställning på:
Har du arbetstillstånd i Sverige?
Vad har du för kön?
Har du körkort?
Har du några allergier?
Har du någon utbildning?
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Ytterligare information

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi använder uppgifterna för att hantera intresseanmälningar till att bli boendeassistent. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi sparar dina kontaktuppgifter i högst 12 månader. Därefter raderas de.

Begär utdrag eller klaga 

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: